HISTORIEFORTELLING SOM METODE
I NÆRINGSLIVET

 

Hvorfor er det en økende interesse i næringslivet for historiefortelling?  Simpelthen fordi det virker. Ikke bare fordi det er en enkel måte forklare eller kommunisere for eksempel en kompleks ide på, men også til å skape

motivasjon og entusiasme.

 

Historiefortelling som metode i næringslivet, eller "corporate storytelling" som det heter på engelsk, er den mest kraftfulle teknikken for overføring av kunnskap.

 

Undersøkelser viser at menneskers behov for anerkjennelse og respekt blir rangert høyt når de grunnleggende behov er dekket. Man føler seg anerkjent og respektert når ens kunnskap blir benyttet. En av de store utfordringer til ledelse i dag er å ta i bruk denne kunnskap, den tause kunnskap, i organisasjonen.Til dette er fortelling et utmerket verktøy.

 

Før i tiden kunne man se fortelleren stå på byens torv omgitt av et lydhørt publikum.  I fortellingene var det som regel et budskap, hun spredte kunnskap og glede.  Noen tilhørere ble tankefulle, andre ble entusiastiske, men alle gikk inspirerte derifra og skapte sin egen fortelling.  Rundt omkring ble hennes historier kilde til mange samtaler.

 

 • "Plutselig ble det en fortelling".
  ISBN 82-7825-089-8. En samling
  artikler utgitt av Høgskolen i Østfold
 • "Storytelling. process & practise"
  Livo, Norma J. & Sandra A. Reitz.
  1993. (Colrorado: Libraries Unlimited, Inc.)
 • "And none of it was nonsens - the power of storytelling in school"
  Betty Rosen (Portsmouth: Heineman)
 • ”The leader’s guide to storytelling”.  
  Stephen Denning. (Utgitt i mai 2005)
 • ”Storytelling in orgnizations ”.
  Brown, Denning, Groh og Prusak. (2005)
 • ”Snikk, snakk snute”. En praktisk bok om muntlig fortelling. Hilde Eskild & Benedicte Hambro.
 • "Snikk Snakk". Heidi Dahlsveen 2005.
 • ”Livet er som et banantre og andre fortellinger”. Gjenfortalt av Benedicte Hambro og Hilde Eskild
 • "På bjørnens rygg" Forretningskvinnen som historieforteller. Av EspenHolm. 2004.
 • ”Storytelling.  Branding in Practice. ”Klaus Fog, Christian Budtz, Baris Yakaboylu. 2005. Springer.
 • ”Storytelling. Markedsføring i
  opplevelsesindustrien”. 2008. Lena Mossberg og Erik Nissen Johansen  (Fagbokforlaget)

 

 

Man kan lære å stå på virksomhetens torv og skape inspirasjon, motivasjon og entusiasme.

KUNSTEN Å FORMIDLE,

EN GAMMEL TEKNIKK

 

LITTERATUR

STEINAR FORTELLER

Historieforteller, tilknyttet Trollfjord Consulting AS

steinar.jakobsen@trollfjord.no

Mob.tlf.: 97 77 37 41

 

Ærfuglveien 6

8450 Stokmarknes

 

KONTAKT

 

Steinar Jakobsen