DEN SKJULTE FORTELLINGEN

Mål:

Dokumentere den tause eller skjulte kunnskap som er verdifull for bedriften. Med den tause eller skjulte kunnskap menes her kunnskap om hensiktsmessige ting, atferd, handlinger som gjøres i organisasjonen som ikke er dokumentert, men som ”lever” i den kulturen som bedriften ønsker.  Kunnskap som står i fare for å forsvinne når medarbeidere slutter.

Målgruppe:          
Medarbeidere som slutter og pensjonister som har kompetanse som bedriften vil kunne nyttiggjøre seg i fremtiden. Å lytte til fortellingene bidrar også til å øke deres
anerkjennelse og respekt og dermed forholdet til bedriften.

Hvorfor: 
Unngå at verdifull kunnskap + erfaring = kompetanse går tapt. Ta 
vare på den på en hensiktsmessig måte slik at den kan brukes til bedriftens beste.

 

Hvordan:

Lytte til og dokumentere fortellinger. Intervju av medarbeideren / pensjonisten og systematisering i en rapport. Vi bruker vår erfaring og kunnskap om muntlig fortellerteknikk og organisasjonsanalyse - en metode for å avdekke problemer og muligheter.

FOTO: Trollfjord intervju med Nordlaks

Mål:                    

Dokumentere den tause eller skjulte kunnskap som er verdifull for bedriften.

Med den tause eller skjulte kunnskap menes her kunnskap om hensiktsmessige ting, atferd, handlinger som gjøres i organisasjonen som ikke er dokumentert, men som ”lever” i den kulturen som bedriften ønsker.  Kunnskap som står i fare for å forsvinne når medarbeidere slutter.

 

Målgruppe:

Medarbeidere som slutter og pensjonister som har kompetanse som bedriften vil kunne nyttiggjøre seg i fremtiden. Å lytte til fortellingene bidrar også til å øke deres anerkjennelse og respekt og dermed forholdet til bedriften.

Foto: Jacob Normann Jacobsen

Steinar intervjuer Hugo Bentzen og Torbjørn Eilertsen i Trollfjord Kraft as

STEINAR FORTELLER

Historieforteller, tilknyttet Trollfjord Consulting AS

steinar.jakobsen@trollfjord.no

Mob.tlf.: 97 77 37 41

 

Ærfuglveien 6

8450 Stokmarknes

 

KONTAKT

 

Steinar Jakobsen