1: Bakteppet: Kommunikasjon

 

Hva er det som skaper motivasjon og entusiasme i en tid

med store forandringer?  Hva er det som gjør at medarbeiderne samhandler og kommuniserer godt, gleder

seg til å gå på jobb, og skaper gode relasjoner og lønnsomhet?  Hvordan kan alle bidra slik at

virksomheten lykkes?

En til to timer med teori ”kamuflert” som fortellinger,

dialog og øvelser. 

DEN GLADE ORGANISASJON

 

2: Involvering:

 

Kreativ samhandling. Et prosessorientert ”verktøy”:

Gjennom en praktiske oppgave, (f.eks. problemer /utfordringer som den enkelte avdeling/virksomhet står overfor), viser vi en metode for kreativ jobbing.

 

Metoden egner seg til f.eks. produktutvikling, utvikling av mål og strategier, prosjektarbeid, kort sagt løsning av alle slags utfordringer og problemer som krever tilslutning fra alle involverte. En metode som skaper involvering og motivasjon. Ca. to til seks timer.

DETTE SEMINARET BESTÅR AV TO DELER

STEINAR FORTELLER

Historieforteller, tilknyttet Trollfjord Consulting AS

steinar.jakobsen@trollfjord.no

Mob.tlf.: 97 77 37 41

 

Ærfuglveien 6

8450 Stokmarknes

 

KONTAKT

 

Steinar Jakobsen